umowa zlecenie na czas nieokreślony
- Praca i zarobki

Umowa zlecenie na czas nieokreślony

Podjęcie pracy zarobkowej wiąże się często z dostosowaniem się do wielu formalnych zasad, które normują czas, warunki pracy, obowiązki i innego rodzaju zasady ustalone pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dzięki spełnieniu wielu formalności i dopilnowaniu odpowiednich dokumentów, każda ze stron akceptuje ustalone warunki i wymogi. Jednym z najważniejszych elementów dotyczących podjęcia legalnej pracy jest podpisanie umowy. Jakie umowy istnieją w polskim prawie? Na jaki okres czasu można podpisać umowę? Co ona zawiera i czego się tyczy?

Rodzaje umów dotyczących zatrudnienia

Obecnie każdy pracownik i pracodawca maja do wyboru różnego rodzaju formy zatrudnienia. Może być to zatrudnienie dotyczące danego zlecenia lub stałe przyjęcie pracownika na konkretne stanowisko. Przy podjęciu jakiegoś powierzonego zadania należy podpisać odpowiednią umowę. Wśród najbardziej popularnych są:

– umowa o pracę,

– umowa zlecenie,

– umowa o dzieło,

– umowa o zastępstwo,

– umowa agencyjna.

Każda z tych form zatrudnienia posiada charakterystyczne dla siebie zasady, przepisy i normy, które określają wiele czynników związanych z długością pracy, ilością godzin pracy, warunkami, obowiązkami czy możliwością zwolnienia i rozwiązania umowy.

Umowa zlecenie – cechy charakterystyczne

Umowa zlecenie, to dokument dotyczący zatrudnienia dotyczącego określonego zadania. Pracodawca zatrudnia zleceniobiorcę do konkretnej pracy i realizacji. Umowa ta nakłada obowiązek odprowadzania składek ZUS, jednak w odróżnieniu do umowy o pracę – nie uprawnia ona pracownika do pobierania urlopów czy świadczeń socjalnych.

Umowa zlecenie może być podpisana na różnych warunkach. Jednym ze zmiennych elementów jest długość zatrudnienia i okres funkcjonowania umowy. W obecnym prawie istnieje możliwość podpisania:

– umowy zlecenia na czas określony,

– umowy zlecenia na czas nieokreślony.

Zasady dotyczące podpisania umowy zlecenie na czas nieokreślony

Podpisanie umowy to obowiązek każdego zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dzięki jasno określonym zasadom współpracy, możliwe jest unikniecie wielu nieprzyjemnych sytuacji pomiędzy pracownikiem a właścicielem. Ponadto dokument ten określa wiele prawnych zasad i regulacji dotyczących płacenia składek czy wynagrodzenia. Umowa zlecenie na czas nieokreślony jest jedną z umów, które łączą ze sobą cechy dwóch innych formalnych dokumentów – umowy zlecenia na czas określony oraz umowy o pracę.

Umowa zlecenie na czas nieokreślony podpisywana jest na wykonywanie danego zlecenia i zadania, jednak nie objęta ramami czasowymi. Okres trwania umowy należy dokładnie zaznaczyć w formularzu umowy, w odpowiedniej rubryce. W umowie tej należy także umieścić wszystkie informacje dotyczące danych osobowych stron, zakresu obowiązków, rodzaju rozwiązania umowy czy wynagrodzenia.

Umowa zlecenie na czas nieokreślony, a rozwiązanie umowy

Umowę zlecenie na czas nieokreślony można zakończyć stosując się do wcześniej ustalonych zasad jej rozwiązania. Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić w dowolnym momencie. Decyzję o zakończeniu umowy może podjąć zarówno zleceniodawca, jak również pracownik. Zakończenie stosunku pracy nie musi być uzasadnione, a umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza, że nie stosuje się tu żadnego okresu wypowiedzenia.

Umowa ta powinna być rozwiązana w sposób pisemny, umożliwiający łatwe i nieskomplikowane zapoznanie się z jego treścią dla obu stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *