Odłączenie od kredytu hipotecznego – czy jest możliwe?

Odłączenie od kredytu hipotecznego – czy jest możliwe?

18 grudnia, 2019 1 przez Redakcja

Kiedy wzięliśmy z kimś kredyt hipoteczny, to mamy obowiązek spłacać go solidarnie. Nie ważne czy drugim kredytobiorcą był małżonek, członek rodziny czy przyjaciel – odpowiedzialność za spłatę kredytu ciąży jednakowo na obu osobach. Dla banku nie istnieje w ogóle temat „rozwód a kredyt”, ponieważ rozwód nic w temacie odpowiedzialności za kredyt nie zmienia. W takim razie czy odłączenie się od kredytu hipotecznego jest w ogóle możliwe? Jak to zrobić?

Bank może wyrazić zgodę na odłączenie od kredytu

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskować do banku o odłączenie jednego kredytobiorcy od kredytu hipotecznego. Oznaczałoby to, że ta osoba nie miałaby już z tym kredytem nic wspólnego i nie można by zgłaszać wobec niej żadnych roszczeń, na przykład z tytułu niezapłaconych rat.

Nie jest to jednak szczególnie korzystne rozwiązanie dla banku, a do od jego dobrej woli zależy, czy na taki wniosek odpowie pozytywnie. W końcu mniej kredytobiorców oznacza mniej środków na spłatę zobowiązania, a do tego do mniejsze ilości osób można się zwrócić, jeśli dojdzie do opóźnień w spłacie.

Zdarzają się przypadki, w których bank zezwala na odłączenie się od kredytu, ale są to wyjątki od reguły. Niezbędne jest, aby osoba, która ma dalej spłacać kredyt samodzielnie posiadała wysoką zdolność kredytową, która pozwoli na dalsze spłacanie zobowiązania bez żadnego problemu.

Co, jeśli bank nie pozwoli się odłączyć od kredytu hipotecznego?

Odmowna decyzja banku w sprawie odłączenia od kredytu hipotecznego nie jest końcem świata. Istnieje jeszcze kilka innych rozwiązań, które warto rozważyć.

Można na przykład spisać umowę cywilną, na mocy której jedna ze stron spłacać będzie kredyt samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu umowa nie jest w żaden sposób wiążąca dla banku i w razie braku spłaty należność, i tak zwróci się on po nią do drugiego kredytobiorcy. Co w takim razie daje taka umowa? Umożliwia złożenie później pozwu cywilnego z tytułu strat spowodowanych niedotrzymaniem przez jedną ze stron umowy (nieterminowym spłacaniem kredytu).

Ponadto osobę, która chce się od kredytu odłączyć można wymienić na inną, o podobnej lub większej zdolności kredytowej. Ten sposób jest znacznie bardziej akceptowany przez bank, ponieważ zdolność kredytowa i ilość kredytobiorców zaangażowanych w dany kredyt pozostaje taka sama.

Można także zastanowić się nad samodzielnym zaciągnięciem przez jedną ze stron kredytu refinansowego, który posłuży do spłaty obecnego kredytu hipotecznego. Jednak to również będzie wymagało bardzo dużej zdolności kredytowej.

Niestety, rozwód a kredyt czy też jakakolwiek inna sytuacja, która stworzy potrzebę odłączenia się od kredytu nigdy nie będzie łatwa. Nie jest to jednak całkowicie niemożliwe.

Może zainteresować Cię także kredyt bez zgody współmałżonka – czy jest możliwy, kiedy i jakie prawa przysługują wobec tego obu stronom. Sprawdź i uniknij ewentualnych problemów.