Farma fotowoltaiczna a decyzja środowiskowa – co warto wiedzieć?

Farma fotowoltaiczna a decyzja środowiskowa – co warto wiedzieć?

10 listopada, 2021 0 przez Redakcja

W Polsce powstaje coraz więcej farm fotowoltaicznych. Jest to jedno z popularniejszych rozwiązań, jeśli chodzi o wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W skrócie panele fotowoltaiczne przekształcają promienie słoneczne na energię elektryczną – bez szkodliwych substancji, dymu i pyłu. Jest to więc dobry sposób, aby zadbać o środowisko, a jednocześnie zyskać niezbędną energię elektryczną, którą zasilane są gospodarstwa domowe czy też fabryki. Czy aby wybudować farmę fotowoltaiczną, potrzebna jest decyzja środowiskowa? Odpowiadamy.

Decyzja środowiskowa – kiedy będzie potrzebna?

Decyzja środowiskowa określa sposób, w jaki powinna zostać przeprowadzona inwestycja, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na środowisko naturalne. Kiedy będzie niezbędna? Pierwszym przypadkiem, w którym potrzebna jest decyzja środowiskowa, jest sytuacja, w której planowana inwestycja może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Drugą sytuacją, w której niezbędne jest wydanie decyzji, będzie sytuacja, w której przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. W przypadku inwestycji, które zawsze mogą oddziaływać na środowisko, niezbędne jest wykonanie pełnej oceny oddziaływania na środowisko. W drugim przypadku, gdy inwestycja może tylko potencjalnie wpłynąć na przyrodę decyzję środowiskową można wydać na podstawie karty informacyjnej inwestycji.

Jeśli karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia jest niezbędna w przypadku planowanej inwestycji, to warto zgłosić się do profesjonalistów, którzy ją opracują. Inwestorzy, którzy planują budowę farmy fotowoltaicznej, powinni zadbać o poprawne wypełnienie dokumentów i wniosków. To właśnie od tego zależy czy prace związane z budową będą mogły ruszyć w terminie i czy w ogóle się odbędą. Jeśli skorzystasz z usług profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, to wszelkie formalności związane z decyzją środowiskową przebiegną sprawnie i bez problemów.

Czy decyzja środowiskowa jest niezbędna w przypadku farmy fotowoltaicznej?

Ze względu na to, że farmy fotowoltaiczne należą do dużych inwestycji, mogą zostać one zaliczone do jednej z dwóch wymienionych wyżej grup. Według przepisów farmy fotowoltaiczne, znajdujące się na terenie podlegającym ochronie i powierzchni mniejszej niż 0,5 ha lub na innych terenach o powierzchni mniejszej niż 1 ha, nie podlegają pełnej ocenie oddziaływania na środowisko. Farmy fotowoltaiczne mogą powodować m.in.: kolizje ptaków z panelami czy też utratę siedlisk lęgowych dla gatunków, które gniazdują na ziemi.

Artykuł powstał przy współpracy z AvesNature (avesnature.com.pl) – ekspertami od środowiska, którym możesz zlecić opracowanie karty inwentaryzacyjnej przedsięwzięcia.