Jak skutecznie zastrzec nazwę własnej firmy?

Jak skutecznie zastrzec nazwę własnej firmy?

31 maja, 2023 0 przez Redakcja

Proces rejestracji nazwy firmy składa się z kilku etapów. Dzięki niemu można cieszyć się z tego, że nazwa firmy jest zastrzeżonym znakiem, który można wykorzystywać z powodzeniem podczas kampanii marketingowych. Każdy przedsiębiorca chce, żeby jego firma kojarzyła się z ciekawymi ofertami i wysoką jakością.

Dlaczego warto zastrzec nazwę firmy?

Proces zastrzegania nazwy firmy można wykonać zgodnie z jedną z trzech procedur. Niezbędne będzie złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego, którym faktycznie stanie się nazwa firmy. Jakie płyną z tego korzyści? Przede wszystkim można budować rozpoznawalną markę, która będzie kojarzyła się klientom z wysoką jakością i czymś, do czego zdążyli już przywyknąć. Jednocześnie nikt nie będzie mógł podszywać się pod taką firmę, czerpiąc korzyści z inwestycji w marketing. Po zakończeniu procesu rejestracji firmy, przedsiębiorca uzyskuje świadectwo ochronne. W dokumencie tym wymieniony jest właściciel prawa do marki.

Zastrzeżona nazwa to pierwszy krok w budowaniu rozpoznawalnej marki

Warto pamiętać, że podczas zgłaszania panuje jedna prosta zasada – kto pierwszy, ten lepszy. Są od niej pewne wyjątki, ale generalnie jest ona szeroko stosowaną praktyką. Na początku warto sprawdzić, czy nazwa, którą chce się zarejestrować jest w ogóle dostępna. Następnie urzędnicy przeanalizują, czy markę da się zastrzec. Warto wiedzieć, że odrzuca się prawie trzydzieści procent wniosków o zastrzeżenie. Decydując się na nazwę marki, która posiada znaczenie opisowe, ma się małe szanse, że zostanie ona zarejestrowana. Po dokonaniu wszelkich analiz oraz zgłoszeniu nazwy firmy do zarejestrowania, trzeba odczekać trzy miesiące. W tym czasie ktoś może zgłosić swój sprzeciw wobec rejestracji marki. Taka procedura prowadzi do postępowania spornego.

Procedury zastrzegania nazwy firmy mogą mieć charakter:

  • Międzynarodowy – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
  • Regionalny – Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
  • Krajowy – Urząd Patentowy RP

Informację o tym, na jak długo przyznana została ochrona, znaleźć można na otrzymanym świadectwie. Sam proces rejestracji trwa około pół roku. Na wydanie świadectwa trzeba czekać kolejne trzy miesiące, dlatego warto zająć się tym jeszcze przed wprowadzeniem produktów na rynek. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której na rynku pojawią się produkty różnych producentów o tej samej nazwie. Świadectwo może być wykorzystane podczas dochodzenia swoich praw na drodze sądowej lub przedsądowej. Oprócz samego procesu istotne jest też to, żeby monitorować, czy nie pojawiają się oferty, które naruszają prawo przedsiębiorcy do wyłącznego korzystania z nazwy.