Komu przypada zwrot podatku z Holandii?

Komu przypada zwrot podatku z Holandii?

13 maja, 2020 0 przez Redakcja

Zwrot podatku z Holandii może otrzymać każda osoba, jaka prawnie zarabiała na obszarze Holandii oraz ma BSN numer (het Burger Service Nummer). BSN numer jest przyznawany w celach identyfikacyjnych każdej osobie, jaka mieszka oraz pracuje w Holandii. Posiadanie numeru BSN poprawia oraz usprawnia załatwianie rozmaitych rzeczy formalnych. BSN zastąpił obecny SOFI numer. Mając numer BSN można już poszukiwać pracy na obszarze Holandii.

Każda osoba, jaka prawnie pracowała na obszarze Holandii, może ubiegać się o zwrot podatku. Zgodnie z holenderskim prawem podczas realizowanej pracy Twój przełożony ma przymus potrącać część wynagrodzenia w celu odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stan rezydenta

Ważną sprawą przy rozliczeniach jest informacja, czy podatnik kwalifikuje się na rozliczenie jako rezydent holenderski. Takie obliczenie zawsze jest niezwykle korzystne, gdyż można wykorzystać specjalne ulgi skarbowe oraz tymże sposobem zdecydowanie zwiększyć sumę zwrotu. Żeby dokonać rozliczenia na regułach dotyczących rezydentów, potrzebne jest załączenie potwierdzenia UE/WE z naszego urzędu skarbowego. Potwierdzenie musi potwierdzać, iż co najmniej 90% przychodów ogólnoświatowych w konkretnym roku wychodziło z tytułu pracy w Holandii.

Co to jest rozłąkowe?

Wedle holenderskiego prawa cywilnego, pary w związkach małżeńskich bądź partnerskich i osoby mające wspólne dziecko oraz prowadzące wspólne gospodarstwo domowe są tzw. partnerami fiskalnymi. Stan tenże pozwoli otrzymać rozłąkowe, więc specjalną sumę na zwrot podatku z Holandii. Wypada ona na partnera fiskalnego niepracującego w Holandii, jakiego przychód w Polsce nie przewyższa 6 000 euro brutto. Z kolei jednoroczny przychód brutto osoby pracującej w Holandii musi przewyższać 10 000 euro. Należy pamiętać, iż im większy przychód, tymże ,,rozłąkowe’’ jest niższe.

Jaki jest okres oczekiwania na zwrot podatku z Holandii?

Czas czekania na zwrot jest uzależniony przede wszystkim od Belastingdienst, jaki niechętnie podaje orientacyjny czas przeanalizowania konkretnego wniosku. Prawnie urząd ma najwyżej trzy lata na rozpatrzenie zgłoszonej sprawy. Żeby podnieść prawdopodobieństwo szybkiego odzyskania zwrotu należałoby powierzyć sprawę właściwej spółce, jaka ze względu na doświadczenie może wszechstronnie przygotować wniosek, co zdecydowanie obniża zagrożenie pojawienia się wątpliwości ze strony urzędu oraz składania specjalnych wyjaśnień. W wypadku dobrze opracowanego wniosku przeciętny czas odzyskania podatku określany poprzez przedstawiciela podatkowego to ok. 3-6 miesięcy od złożenia deklaracji.