Co warto wiedziec przed zakupem domen internetowych?

Co warto wiedziec przed zakupem domen internetowych?

13 marca, 2022 0 przez Redakcja

Klient określa w briefie, jakie typy domen serwis LepszaNazwa.pl ma brać pod uwagę. Oznacza to, że jeśli Klient wybrał np. domeny .pl i .eu., a serwis proponuje nazwę XYZ, serwis musi sprawdzić, czy wolne są domeny XYZ.pl oraz XYZ.eu.

Każda domena stanowi dodatkowe ograniczenie dla serwisu i wydłuża czas realizacji zamówienia, dlatego każdorazowy wybór typu domeny do uwzględnienia podlega opłacie (50 zł netto).

Opłata ta nie pokrywa kosztów rezerwacji ani zakupu konkretnych domen.

Zasady dotyczące zakupu domen

Serwis LepszaNazwa.pl posiada własną bazę domen. W związku z tym, wśród propozycji przedstawionych Klientowi mogą (nie muszą) pojawić się także propozycje z bazy operatora serwisu. W przypadku propozycji nazw powiązanych z domenami Klient zyskuje pewność, że nazwa domeny nie zostanie wykupiona (np. przez konkurencję) zanim zakupu tejże domeny dokona Klient. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie interesów Klienta.

Jeśli Klient zdecyduje się na nazwę z domeną, której właścicielem jest operator serwisu LepszaNazwa.pl, Klient pokryje koszt cesji domeny zgodnie z cennikiem serwisu (obecnie 200 zł netto). Jeśli Klient nie zdecyduje się na zakup domeny w ciągu 30 dni od daty realizacji zamówienia, domena może zostać dowolnie wykorzystana lub sprzedana przez operatora serwisu.

Zasady dotyczące praw zastrzeżonych do nazwy

Niektóre nazwy mogą być zastrzeżone w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych bazach patentowych.

Jeśli Klient chce mieć gwarancję, że wybrana nazwa nie jest identyczna jak nazwa zastrzeżona w Polsce, powinien wybrać opcję „Nazwa wolna od patentów krajowych”. Jeśli Klient chce mieć gwarancję, że wybrana nazwa nie jest identyczna jak nazwa zastrzeżona w Polsce lub za granicą (wg danych bazy OHIM), powinien wybrać opcję „Nazwa wolna od patentów krajowych i zagranicznych”. Opcje te są płatne (50 zł netto), ponieważ stanowią ograniczenie dla serwisu i wydłużają czas realizacji zamówienia.

Serwis nie świadczy usług związanych z zastrzeganiem nazw w bazach patentowych i nie gwarantuje niezależnej opinii rzecznika patentowego ani tym bardziej rejestratora znaków zastrzeżonych.

Zasady dotyczące przekazania praw autorskich do nazwy

Klient może zamówić dowolną liczbę zestawów nazw. W ramach jednego zestawu Klient może otrzymać pisemne przekazanie praw autorskich tylko do jednej, wybranej przez Klienta nazwy.

Otrzymanie pisemnego przekazania stanowi gwarancję, że serwis LepszaNazwa.pl nigdy nie zaproponuje tej samej nazwy żadnemu innemu Klientowi. Pozostałe nazwy (a więc nazwy niewybrane), mogą być proponowane ponownie (innym Klientom), o ile będą zgodne z ich briefami.

Klient powinien zgłosić serwisowi wybraną nazwę w ciągu 30 dni od otrzymania zamówionego zestawu nazw. Jeśli w tym czasie Klient nie wybierze nazwy, wszystkie trafią do ponownego obiegu, a operator serwisu nie gwarantuje ich dostępności w późniejszym okresie.

Ewentualne przekazanie praw do więcej niż jednej nazwy w zestawie podlega dodatkowej opłacie.

Zasady dotyczące płatności

Pakiet Ekonomiczny i Pakiet Standardowy

Płatności za usługę namingu należy dokonać przelewem na podstawie faktury proforma. Dokument proforma wystawiamy po otrzymaniu od Klienta podpisanego zamówienia oraz uzupełnionego briefu. Wówczas Klient powinien opłacić 100% wartości zamówienia. Czas realizacji usługi liczy się od następnego dnia roboczego po dniu, w którym otrzymaliśmy przelew. Faktura VAT przesyłana jest Klientowi drogą elektroniczną wraz z raportem końcowym.

Pakiet Idealny

Wyjątek stanowi Pakiet Idealny. W jego przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po opłaceniu faktury zaliczkowej opiewającej na min. 50% ceny. Druga połowa opłacana jest po zakończeniu realizacji zamówienia, na podstawie faktury VAT. Płatność w pełnej wysokości jest wymagana również w sytuacji, jeśli Klient ostatecznie nie dokona wyboru nazwy (zrezygnuje z kolejnych pakietów) po przedstawieniu mu co najmniej jednego zestawu do akceptacji.