Czym jest filozofia Six Sigma

Czym jest filozofia Six Sigma

12 marca, 2022 0 przez Redakcja

Six Sigma – wyeliminuj marnotrawstwo

Co to jest Six Sigma?” – to pytanie zadają sobie zachodni biznesmeni od dziesięcioleci, od czasu gwałtownego rozwoju japońskiego przemysłu w latach osiemdziesiątych. Od czasu wprowadzenia terminu “Six Sigma”, wiele firm z powodzeniem wdrożyło podstawę tej filozofii do swoich procesów produkcyjnych i przepływu pracy. Dla niektórych Six Sigma stało się podstawą do budowania wizerunku firmy. Dla innych pozostaje tajemniczą koncepcją, ukrytą za niejasną nazwą i odległym pochodzeniem. Jeżeli chcesz, aby Twoja firma działała efektywnie, koniecznie musisz należeć do tej pierwszej grupy.

Czym należy kierować się w procesie Six Sigma

Przyjrzymy się definicji Six sigma. Przedstawimy Ci proces Six sigma, niektóre z metodologii, a także zasady Six sigma. Niezależnie od tego, czy szukasz sposobu na zoptymalizowanie produkcji we własnej firmie, czy też chcesz zbudować zestaw narzędzi i pomysłów, które pomogą Ci w karierze biznesowej lub konsultingowej, z pewnością będziesz zadowolony, że zdecydowałeś się na poznanie Six Sigmy.

Metody Six Sigma

No dobrze, a więc czym dokładnie jest Six Sigma? Oto definicja w najprostszych słowach. Jest to ” oszczędne” podejście do zarządzania i operacji biznesowych, które nadaje priorytety potrzebom użytkownika końcowego w celu wyeliminowania marnotrawstwa. Zasady Six Sigma są proste do opanowania. Koszt jego wdrożenia jest dość niski, a wiele osób przekonało się, że jego wpływ na działalność biznesową w dłuższym okresie czasu może być naprawdę znaczący. Lean Six Sigma to połączenie metod znanych pod nazwą Six Sigma z filozofią lean manufacturing/lean enterprise. Rezultatem jest pewna forma kultury ogólnofirmowej, której celem jest stosowanie podejścia zorientowanego na zespół w celu poprawy ogólnej wydajności. Osiąga się to poprzez eliminowanie wad i marnotrawstwa na każdym etapie produkcji. Obejmuje to marnotrawstwo czasu, siły roboczej, talentu oraz zasobów fizycznych i materialnych.

Początki Six Sigmy

Historia Six Sigma sięga czasów inżyniera z Motoroli, który wprowadził koncepcję Lean Six Sigma w 1986 roku. Do lat 90. XX wieku koncepcja ta weszła do dyskursu menedżerskiego w USA, a następnie przeniosła się także do Europy. Filozofia Lean Six Sigma głosi, że wszystko, co nie wytwarza wartości dla klienta końcowego, jest marnotrawstwem i powinno zostać wyeliminowane. Prawdziwe wdrożenie Lean Six Sigma wymaga zmiany kulturowej, w której każdy pracownik nieustannie poszukuje sposobów optymalizacji produkcji i eliminacji marnotrawstwa.

Proces Lean Six Sigma – szkolenia Six Sigma dla pracowników

Lean Six Sigma obejmuje całkowitą zmianę w kulturze firmy. Dlatego też trudno jest sprowadzić proces Six Sigma do jednego zestawu działań. Właściwsze jest stwierdzenie, że Six Sigma jest zorientowany na współpracę i obejmuje całą firmę. Wprowadzanie procesów Six Sigma powinno odbywać się na poziomie całej firmy. Sposoby, w jakie różne części firmy przejawiają tę wspólną orientację, można ogólnie ująć w fazach DMAIC. DMAIC to skrót od angielskich słów Define, Measure, Analyze, Improve, and Control (Zdefiniuj, Zmierz, Przeanalizuj, Ulepsz i Kontroluj). Jest to najbliższy rdzeń metodologii Six Sigma, jaki tylko można uzyskać. Szkolenia Six Sigma to doskonały sposób na poszerzanie wiedzy pracowników i poprawy jakości pracy.

Dokładne narzędzia stosowane w tej fazie będą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Niektóre obejmują stosunkowo dogłębną analizę statystyczną i empiryczną, analizę trybów i skutków awarii (FMEA), statystyczną kontrolę procesu (SPC), mapowanie procesów i inne. Jednak zasady Six Sigma i ramy DMAIC są na tyle proste, że niemal każdy pracownik powinien być w stanie je wdrożyć. W procesie Six Sigma stawia się na eliminację marnotrawstwa, zaczynając od najniższego poziomu.

Koncepcja Six Sigma odnosi się do filozofii doskonalenia procesów, której celem jest wyeliminowanie wad, w jak największej ilości ze wszystkich możliwości. Można zatem uznać, że wszelkie wysiłki zmierzające do wyeliminowania defektów z produkcji są w pewien sposób zgodne z zasadami Six Sigma. Jednak sama Six Sigma implikuje systematyczne i empiryczne podejście do eliminowania praktycznie wszystkich defektów.

Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma to metoda interwencji krok po kroku oraz narzędzia statystyczne, które pozwalają firmom zrozumieć, które procesy biznesowe nie funkcjonują tak, jak powinny, zidentyfikować pierwotne przyczyny problemów oraz utrzymać zyski z usprawnień. Wszyscy posiadacze certyfikatu Lean Six Sigma Black Belt są bardzo pożądanymi pracownikami, ponieważ mają świadomość, że do poprawy wyników biznesowych konieczne jest usprawnienie procesów.

Szkolenia Six Sigma Black, Green i Yellow Belt

Osoby przystępujące do certyfikacji Six Sigma Black Belt mają już za sobą certyfikacje Yellow i Green Belt. Osoby posiadające certyfikat Black Belt potrafią wykorzystywać analizę ilościową, komunikację, relacje z interesariuszami, zarządzanie zmianą i przywództwo projektowe jako podstawy rozwiązywania problemów, zamiast polegać na intuicji i emocjach. Wybrali oni również doskonalenie procesów jako ścieżkę kariery i długoterminowy zawód.