Co przynosi Polski Ład? Zmiany w naliczaniu podatku w praktyce

Co przynosi Polski Ład? Zmiany w naliczaniu podatku w praktyce

26 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać zaczął projekt ustaw, określanych zbiorczo jako Polski Ład. Zmiany w naliczaniu podatków dotyczą wielu zróżnicowanych czynników, które już od początku miesiąca przekładają się na otrzymywane przez pracowników pensje. Które z obowiązujących ustaw przejdą najistotniejsze nowelizacje? Komu Polski Ład opłaci się najbardziej? Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym zestawieniem nowego modelu wyliczania podatków.

Kwota netto a Polski Ład – zmiany w naliczaniu podatku wpłyną na wypłatę

Wraz z początkiem tego roku dotychczasowe progi podatkowe uległy zmianie. Nowa ulga podatkowa wpłynęła również na sposób, w jaki wyliczamy podatek po osiągnięciu zarobków powyżej progu dochodowego. Dochody z 2021 roku były rozliczane w oparciu o próg w wysokości 85 528 zł. Zarobki poniżej tej kwoty rozliczano podatkiem w stawce 17% (sumę pomniejszano o zmienną kwotę zmniejszającą podatek), względem nadwyżki stosowano 32% stawkę.

Wartość progu podatkowego to jeden z czynników, na które wpłynął Polski Ład. Zmiany w naliczaniu podatku podwyższyły dotychczasowy próg z 85 528 zł na 120 000 złotych. Ze względu na zmianę kwoty wolnej od podatku, kwota zmniejszająca podatek wynosi 5 100 zł (17% z 30 000 zł). Zmianie nie uległ sposób rozliczania nadwyżek – podobnie jak w przypadku przepisów obowiązujących w zeszłym roku, zarobki powyżej ustalonego progu rozlicza się w oparciu o stawkę 32%.

Składka zdrowotna nie może być odliczona

Należy pamiętać również o płaszczyznach, w których zapłacimy więcej za program Polski Ład. Zmiany w naliczaniu podatku uniemożliwiają obecnie możliwość odliczania składki zdrowotnej. Zgodnie z poprzednimi zasadami składka zdrowotna wynosiła 9% wynagrodzenia, lecz podatnikom przysługiwała możliwość odliczenia 7,75%. Według nowych zasad, możliwość ta przestaje obowiązywać.

Rośnie kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek

Warto podkreślić również korzystne dla podatników zmiany, które przynosi Polski Ład. Zmiany w naliczaniu podatku obejmą również wspomniane wcześniej podniesienie i wprowadzenie stałej kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 5 100 zł – kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 000 zł. Wraz z nową zmianą pracodawcy stają przed nowymi ustaleniami w procesie naliczania składek, dobiegła końca również sytuacja, w której wysokość kwoty zmniejszającej podatek była ściśle powiązana z osiąganym przez podatnika dochodem.

Kwota zmniejszająca podatek w 2021 roku mieściła się w przedziale od 0 do 1360 zł (dla dochodów nieprzekraczających 8 000 zł) rocznie. W sytuacji, gdy roczny dochód mieścił się w pierwszym progu podatkowym do 85 528 zł, kwota ta wynosiła 525,12 zł rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie. Znajdowało to zastosowanie w miesiącach, w których podstawa obliczenia podatku nie przekraczała progu podatkowego. Wraz z 2022 rokiem kwota zmniejszająca podatek przyjmie stałą wartość 5 100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie.

Przygotuj się na Polski Ład – zmiany w naliczaniu podatku w systemie Teta AIR

Chcesz rozeznać się w zmianach wprowadzonych przez Polski Ład? Zmiany w naliczaniu podatku stają się prostsze z systemem Teta AIR – zawsze aktualnym programem kadrowo-płacowym, skierowanym do średnich i dużych przedsiębiorstw. Poznaj funkcjonalności systemu autorstwa grupy Unit4 i upewnij się, że prowadzone procesy wewnętrzne funkcjonują w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

Źródło: TETA-AIR.pl – System HR dla średnich i małych przedsiębiorstw