Czym jest karta rezydenta Unii Europejskiej?

Czym jest karta rezydenta Unii Europejskiej?

25 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Kwestia migracji zarobkowych to temat, który nikogo nie dziwi, nie wzbudza kontrowersji. Tak jak Polacy wyjeżdżają to innych państw, tak do kraju nad Wisłą przybywają cudzoziemcy z całego świata, np.: Ukraińcy, Rosjanie, Hindusi czy Wietnamczycy. Niektórzy z nich mają możliwość aplikowania o kartę rezydenta Unii Europejskiej. Czym jest ten dokument? Jakie daje przywileje? Jak wygląda procedura?

Kto i jak może aplikować o kartę rezydenta Unii Europejskiej?

Jak wynika z rządowych informacji prawo do ubiegania się o status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a co za tym idzie o kartę,
mają cudzoziemcy, którzy legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat przebywają na terenie Rzeczypospolitej. Muszą także posiadać regularne i legalne źródło dochodu, które pozwala na zapewnienie godziwych warunków życia sobie i ewentualnie członkom rodziny będących na ich utrzymaniu, opłacać ubezpieczenie zdrowotne oraz znać język polski – umiejętność posługiwania się nim musi być poświadczona określonymi prawnie dokumentami.

Aby aplikować o kartę rezydenta Unii Europejskiej, konieczne jest złożenie: wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 4 aktualnych fotografii, 2 kserokopii dokumentu podróży, potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej oraz tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego. Dokumenty składa się osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców (lub pokrewnym) Urzędu Wojewódzkiego.

Jak długo czeka się na kartę rezydenta Unii Europejskiej?

Zgodnie z przepisami procedura trwa do 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Warto jednak zaznaczyć, że kartę rezydenta Unii Europejskiej szybciej otrzymasz z pomocą prawnika, który pomoże przygotować i zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty. Braki formalne są podstawą do opóźnienia decyzji lub odrzucania wniosku,
zaleca się, aby dokumenty dostarczone były do Urzędu Wojewódzkiego osobiście
, a nie za pośrednictwem poczty – przyspieszy to o kilka dni datę wszczęcia procedury. Na opóźnienie czasu orzeczenia o wydaniu karty rezydenta Unii Europejskiej wpływ może mieć wiele czynników niezależnych od cudzoziemca. W razie ich zaistnienia urzędnicy są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie aplikującego o rezydenturę i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Jakie korzyści daje karta rezydenta Unii Europejskiej?

Karta rezydenta Unii Europejskiej jest dokumentem, który nadaje cudzoziemcowi spoza tej strefy prawa obywateli państw członkowskich. Przede wszystkim są to
nieograniczony czasowo pobyt na terenie Rzeczypospolitej oraz pełny dostęp do rynku pracy
, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zaświadczeń i zezwoleń. Prawa te nadane są także małżonkom rezydentów. Nieobwarowana dodatkowymi restrykcjami są dostęp do edukacji oraz naukowych stypendiów. Osoby, które uzyskały kartę rezydenta Unii Europejskiej, mają prawo do nieograniczonego korzystania z pomocy oraz ochrony społecznej. Posiadacze dokumentu mogą podróżować do krajów strefy Schengen na maksymalnie 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Warto także zaznaczyć, że karta rezydenta Unii Europejskiej utrudnia proces deportowania obywatela do jego ojczystego kraju – postępowanie rozpoczyna się tylko w przypadku poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dokument ten zezwala nie tylko na przebywanie i uzyskiwanie korzyści na terenie Polski, ale całej Unii Europejskiej – procedura emigracji do nich jest uproszczona (z wyjątkiem Irlandii i Danii).