Emerytura obywatelska – realna przyszłość czy utopijna wizja?

Emerytura obywatelska – realna przyszłość czy utopijna wizja?

7 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Emerytura obywatelska – realna przyszłość czy utopijna wizja?

eme równa dla każdego obywatela. W dalszym ciągu trwają pracę nad tym projektem, ale całkiem możliwe, że już niedługo wejdzie on w życie. Emerytura obywatelska charakteryzuje się również przede wszystkim tym, że jest to rozwiązanie przede wszystkim postulowane już od jakiegoś czasu w głównej mierze przez środowiska liberalne. Ważną informacją jest także to, że system ten z powodzeniem od około dziesięciu lat funkcjonuje na terenie Kanady. Emerytura obywatelska już od wielu lat wzbudza dość duże zainteresowanie. Dzieje się tak, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych systemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu emerytalnego w poszczególnych państwach. Z rozwiązania takiego płynie wiele wymiernych korzyści, dlatego istotne jest to, aby również w naszym kraju zostały wprowadzone takie pozytywne zmiany. Ze wstępnych ustaleń można wywnioskować, iż w takiej formy emerytury mógłby skorzystać każdy, kto wpłacał składać przynajmniej w wysokości minimalnej pensji nieprzerwanie przez okres pięciu lat.

Czym charakteryzuje się emerytura obywatelska?

Emerytura obywatelska charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest to minimalne świadczenie, które zapewnia jego otrzymanie każdej osobie, która osiągnęła konkretny wiek. Jest to oczywiście niezależne od tego, jak ciężko w życiu dana osoba pracowała oraz ile taka osoba za swoją pracę otrzymała wynagrodzenia. Chodzi więc o to, żeby taka emerytura zapewniła każdemu obywatelowi minimum egzystencji w ramach solidarności społecznej. Aczkolwiek oczywiście, w przypadku, gdy ktoś będzie chciał uzyskać większą emeryturę to oczywiście również jest taka możliwość. W takiej sytuacji osoba będzie musiała nie tylko na to zarobić, ale również sobie na to odłożyć. Emerytura obywatelska w chwili obecnej jest wyłącznie projektem w naszym kraju, aczkolwiek w innych państwach weszło to świadczenie w życie. Do krajów, w których funkcjonuje emerytura obywatelska można zaliczyć przede wszystkim takie kraje jak: Kanada, czy też Nowa Zelandia. Jeżeli chodzi o kwestię wypłacania tego świadczenia w Kanadzie to wynosi ono 750 dolarów każdego miesiąca. Z kolei w Nowej Zelandii kwota ta jest o 20 procent wyższa. W Kanadzie świadczenie to jest wyłącznie traktowane, jako pewna baza socjalna, aczkolwiek zapewniane jest ono każdemu obywatelowi, któremu się takie świadczenie w pełni należy. Działanie takie jest praktykowane w państwie już od 2016 roku.  Emerytura obywatelska charakteryzuje się również przede wszystkim tym, że jest to rozwiązanie przede wszystkim postulowane już od jakiegoś czasu w głównej mierze przez środowiska liberalne. Ważną informacją jest także to, że system ten z powodzeniem od około dziesięciu lat funkcjonuje na terenie Kanady. Emerytura obywatelska już od wielu lat wzbudza dość duże zainteresowanie. Dzieje się tak, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych systemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu emerytalnego w poszczególnych państwach.

emerytura obywatelska

Dlaczego wielu ekonomistów jest sceptycznych, jeżeli chodzi o wprowadzenie emerytury obywatelskiej?

Jak przy każdym takim projekcie, jest zarówno wielu sceptyków, jak i wielu zwolenników. W przypadku emerytury obywatelskiej do największej liczby sceptyków można zakwalifikować przede wszystkim ekonomistów. Według tych osób emerytura obywatelska byłaby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu naszego państwa, jak również według tego grona osób, rozwiązanie takie mogłoby być dość niekorzystne w stosunku do ludzi, którzy na wyraz pracowici w całej swojej karierze zawodowej, a w związku z tym mogłoby być to dla tego grona dość demoralizujące.

Skąd miałyby pochodzić pieniądze na wypłacanie emerytury obywatelskiej?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, skąd miałyby podchodzić pieniądze na wypłacanie emerytury obywatelskiej to trzeba tutaj zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: indywidualne Konta Emerytalne, zabezpieczenia w formie prywatnych oszczędności konkretnej osoby, jak również pracownicze plany kapitałowe oraz emerytura związana z pracą w wysokości maksymalnej wartości dziesięciu procent. Trzeba jednak pamiętać, iż mimo to, że prace na tym świadczeniem są prowadzone dość skrupulatnie to jednak nie należy oczekiwać, że emerytura obywatelska będzie wprowadzona w naszym kraju stosunkowo szybko, wpływ na takie zjawisko ma wiele kluczowych przyczyn, do których można zaliczyć między innymi złą sytuacją gospodarczą naszego państwa. Aczkolwiek jej wprowadzenie w przyszłości oczywiście nie jest wykluczone.

Dlaczego wielu specjalistów sugeruje, że projekt rządowy, jakim jest emerytura obywatelska nie ma szans na wprowadzenie go w życie?

Istnieje szerokie grono specjalistów, którzy sugerują, iż wprowadzenie emerytury obywatelskiej w naszym kraju nie ma większych szans. Dzieje się tak z kilku powodów. Aczkolwiek przede wszystkim można tutaj wymienić takie kwestie jak: możliwość pojawienia się wielu osób poszkodowanych wprowadzeniem tego projektu, jak również możliwość wystąpienia strat związanych z budżetem państwa. I to właśnie głównie z tych dwóch powodów wiele osób podchodzi to tego rozwiązania dość sceptycznie. Natomiast nikt nie wie, co się stanie w przyszłości. Dlatego nie należy sugerować się opiniami ekspertów w tym zakresie, ponieważ decyzja w przedmiocie tej sprawy i tak będzie należeć do rządu, tym bardziej, że sprawy nad tym projektem są w dalszym ciągu prowadzone w sposób systematyczny.

emerytura obywatelska

Emerytura obywatelska podsumowanie

Z całą pewnością należy zaznaczyć, iż emerytura obywatelska dla wielu obywateli naszego kraju przyniosłaby wymierne korzyści. Jednak w takiej sytuacji pojawia się również pytanie, czy rozwiązanie to byłoby równie korzystne dla naszego budżetu krajowego i czy z tego wywodziłyby się jakiekolwiek pozytywne aspekty w perspektywie przyszłościowej dla naszego kraju. Emerytura obywatelska jest to nic innego, jak przede wszystkim rodzaj świadczenia charakteryzujący się tym, że jest to w chwili obecnej wyłącznie projekt, który charakteryzuje się tym, że zakłada, iż kwota takiego świadczenia będzie równa dla każdego obywatela. W dalszym ciągu trwają pracę nad tym projektem, ale całkiem możliwe, że już niedługo wejdzie on w życie. Emerytura obywatelska charakteryzuje się również przede wszystkim tym, że jest to rozwiązanie przede wszystkim postulowane już od jakiegoś czasu w głównej mierze przez środowiska liberalne. Ważną informacją jest także to, że system ten z powodzeniem od około dziesięciu lat funkcjonuje na terenie Kanady. Emerytura obywatelska już od wielu lat wzbudza dość duże zainteresowanie. Emerytura obywatelska charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest to minimalne świadczenie, które zapewnia jego otrzymanie każdej osobie, która osiągnęła konkretny wiek. Jest to oczywiście niezależne od tego, jak ciężko w życiu dana osoba pracowała oraz ile taka osoba za swoją pracę otrzymała wynagrodzenia. Chodzi więc o to, żeby taka emerytura zapewniła każdemu obywatelowi minimum egzystencji w ramach solidarności społecznej. Aczkolwiek oczywiście, w przypadku, gdy ktoś będzie chciał uzyskać większą emeryturę to oczywiście również jest taka możliwość. W takiej sytuacji osoba będzie musiała nie tylko na to zarobić, ale również sobie na to odłożyć. Emerytura obywatelska w chwili obecnej jest wyłącznie projektem w naszym kraju, aczkolwiek w innych państwach weszło to świadczenie w życie. Do krajów, w których funkcjonuje emerytura obywatelska można zaliczyć przede wszystkim takie kraje jak: Kanada, czy też Nowa Zelandia. Jeżeli chodzi o kwestię wypłacania tego świadczenia w Kanadzie to wynosi ono 750 dolarów każdego miesiąca. Z kolei w Nowej Zelandii kwota ta jest o 20 procent wyższa. W Kanadzie świadczenie to jest wyłącznie traktowane, jako pewna baza socjalna, aczkolwiek zapewniane jest ono każdemu obywatelowi, któremu się takie świadczenie w pełni należy. Działanie takie jest praktykowane w państwie już od 2016 roku. Jak przy każdym takim projekcie, jest zarówno wielu sceptyków, jak i wielu zwolenników. W przypadku emerytury obywatelskiej do największej liczby sceptyków można zakwalifikować przede wszystkim ekonomistów.  Trzeba jednak pamiętać, iż mimo to, że prace na tym świadczeniem są prowadzone dość skrupulatnie to jednak nie należy oczekiwać, że emerytura obywatelska będzie wprowadzona w naszym kraju stosunkowo szybko, wpływ na takie zjawisko ma wiele kluczowych przyczyn, do których można zaliczyć między innymi złą sytuacją gospodarczą naszego państwa.