Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

22 października, 2019 0 przez Redakcja

Udając się po kredyt do banku, jesteśmy przygotowani na liczne formalności. Godzimy się na nie, bo wiemy, że istnieją one z określonego powodu. Chodzi oczywiście o to, że bank musi mieć pewność, że na udzieleniu nam tego kredytu nie straci. Udzielanie kredytów jest w końcu biznesem, a bank chce na nim zarabiać. Zyskuje on taką pewność nie tylko dzięki analizie naszych dochodów i wydatków, a więc tego, czy będziemy w stanie spłacać zobowiązanie. W końcu w każdej chwili może zdarzyć się coś nieoczekiwanego, co uniemożliwi nam życie na dotychczasowym poziomie.  Dlatego też banki stosują różne formy zabezpieczenia kredytu. Wobec tego jakie są powszechnie używane zabezpieczenia spłaty kredytu?

Czym różnią się formy zabezpieczeń?

Zabezpieczenia kredytu dzielimy na osobiste i rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń osobistych odpowiadamy za niespłacanie na czas zobowiązań całym naszym osobistym majątkiem. Z kolei jeśli chodzi o zabezpieczenia rzeczowe, zazwyczaj polegają one na zabezpieczeniu kredytu określoną ruchomością lub nieruchomością. Zabezpieczenia rzeczowe dają bankowi więcej pewności i pozwalają uniknąć sytuacji, w której będziemy chcieli ściągnąć dług, ale okaże się, że nie ma z jakich środków tego zrobić. W związku z tym kredyty zabezpieczone rzeczowo są na ogół bardzo korzystne. Stosuje się je zwłaszcza w przypadku kredytów na wysokie kwoty, a więc hipotecznych czy samochodowych. Jest to dobra opcja zarówno dla banku, jak i klienta, o ile oczywiście nie dojdzie do problemów z terminową spłatą.

Rodzaje zabezpieczeń osobistych

Formy zabezpieczenia kredytu są bardzo zróżnicowane, nawet w tej samej kategorii. Bardzo popularną formą jest poręczenie cywilne. Polega ono na tym, że inna osoba (najczęściej członek rodziny lub inna osoba bliska) zobowiązuje się do spłaty zobowiązania za nas, w wypadku, kiedy sami nie będziemy w stanie tego zrobić. Poręczenie występuje na przykład w przypadku kredytów gotówkowych na duże kwoty czy kredytów studenckich. Co ważne, nasz poręczyciel również musi mieć zdolność kredytową na odpowiednim poziomie.

Istnieje także inna forma poręczenia – poręczenie wekslowe. Różni się ono głównie tym, że nie ma możliwości rezygnacji z niego. Jeśli ktoś już został naszym poręczycielem wekslowym, nie może się później wycofać. Inna forma zabezpieczenia kredytu to pełnomocnictwo do dysponowania naszymi środkami zgromadzonymi na koncie bankowym, które możemy udzielić bankowi. Dzięki temu w razie niespłacania przez nas zadłużenia i posiadania odpowiednich środków na koncie, bank będzie w stanie sam ściągnąć od nas należność.

Zabezpieczenia rzeczowe

Najpopularniejsze formy rzeczowego zabezpieczenia kredytu to hipoteka i zastaw rejestrowy. Hipotekę ustanawia się na nieruchomości i uprawnia ona bank do jej przejęcia w przypadku niespłacania kredytu w terminie. Zwykle nakłada się ją w przypadku kredytów hipotecznych, ale bywa wykorzystywana też w innych przypadkach (na przykład bardzo wysokich kredytów gotówkowych czy kredytów konsolidacyjnych oraz konsolidacji chwilówek).

Zastaw rejestrowy polega z kolei na umieszczeniu banku w rejestrze pojazdu. Najczęściej wykorzystuje się go w kredytach samochodowych, ale są od tego wyjątki. Ponadto czasami stosuje się także zastaw ogólny. Różni się on od hipoteki i zastawu rejestrowego tym, że podczas jego trwania kredytobiorca nie może korzystać z zastawionej ruchomości. Może to być chociażby maszyna, ale też na przykład sprzęt elektroniczny. Kolejna forma zabezpieczenia spłaty kredytu to kaucja, wpłacana na rzecz banku. Kaucją mogą być środki pieniężne, ale także na przykład papiery wartościowe. Dobrze jest wiedzieć, że jeśli kredyt zostanie spłacony w całości, bank będzie musiał nam wcześniej wpłaconą kaucję zwrócić.

Konkretne formy zabezpieczenia kredytu stosuje się w zależności od okoliczności. Im mniejsza nasza zdolność kredytowa, a większa kwota pożyczki, tym na większe i bardziej kosztowne rodzaje zabezpieczenia kredytu będziemy musieli się przygotować. Plusem jest to, że w niektórych przypadkach zabezpieczenia pozwalają na obniżenie całkowitego kosztu kredytu (na przykład hipotecznego) lub pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, kiedy bez zabezpieczeń nie moglibyśmy liczyć na kredyt.