Kto może skorzystać z dofinansowań unijnych?

Kto może skorzystać z dofinansowań unijnych?

28 marca, 2022 0 przez Redakcja

Niezależnie od wielkości danego przedsiębiorstwa oraz jego profilu działalności rynkowej niezbędne są środki finansowe na realizację rozwoju. Każda z gałęzi biznesu wymaga odmiennych metod dynamizacji. Jednakże tylko rozszerzenie działalności umożliwia faktyczny rozwój i zwiększenie przychodów. Jednakże związane jest to z dużymi nakładami finansowymi. Co więcej nie zawsze przedsiębiorcy mogą liczyć na pożyczki w wysokich kwotach. Tym samym fundusze unijne dla firm pozwalają realizować plany rozwojowe, a także szereg niezbędnych inwestycji w przedsiębiorstwie.

Dotacje unijne – podstawowe informacje

Dofinansowania unijne zostały rozłożone na poszczególne województwa. Co więcej realizowane są one w programach regionalnych, które wdrażane są przez urzędy marszałkowskie. Dotyczy to dotacji dla firm oraz przedsiębiorstw. W przypadku dotacji dla rolnictwa redystrybucja środków finansowych realizowana jest przez agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdującą się w każdym województwie. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego ze środków unijnych także pochodzących z innych źródeł jak na przykład Polska Wschodnia lub program inteligentny rozwój. Dedykowane są one każdej firmie potrzebującej środków finansowych na inwestycje, które polegać mogą między innymi na zakupie nowego sprzętu lub również na rozbudowie istniejącej infrastruktury. Dlatego też polepszenia, innowacje, a także rozszerzenie jakości i ilości świadczonych usług mogą strawić, że dane przedsiębiorstwo otrzymać stosowne wsparcie finansowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji unijnych?

Środki pochodzące z dofinansowania unijnego muszą być bardzo ściśle rozdysponowane. Zakres ich przeznaczenia zawsze określany jest w programie z którego środki pochodzą. Tym samym każdy beneficjent jest zobowiązany do bardzo ścisłego i restrykcyjnego przestrzegania wszystkich zasad zarówno harmonogramu, wymagań, które określone zostały w danym programie. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw porę samorządów lecz również gospodarstw rolnych. Rolnicy także muszą wydawać środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w sposób ściśle określony zasadami unijnymi.

Dofinansowanie na działalność – komu przysługuje?

Koza dofinansowaniami unijnymi na rozwój przedsiębiorstwa, zakup nowego sprzętu można także uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności. Najczęściej aby było to możliwe działalność ta powinna być pozytywnie nacechowana względem ochrony środowiska. Coraz większą wagę Unia Europejska przywiązuję do kwestii środowiskowych, wyznaczając szereg wytycznych, które beneficjenci muszą spełnić, a które dotyczą zagadnień środowiska naturalnego. W tym samym nie ma możliwości otrzymania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostałyby przeznaczone na działalność mająca negatywny wpływ na środowisko naturalne, lub też zaburzałyby bioróżnorodność oraz prowadziły do wyginięcia gatunków zwierząt lub roślin. Otrzymując dofinansowanie unijne na założenie swojej działalności można wykorzystać je to zarówno na zakup infrastruktury, zakup sprzętu, lecz także szkolenia wdrożeniowe dla pracowników oraz inne aktywa niematerialne. Bardzo często środki unijne przyznawane są przedsiębiorstwom, które wspierają dziedzinę odnawialnych źródeł energii.

W jakiej formie można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie unijne zawsze przyznawany jest w formie finansowej. Jednakże środki finansowe przelewane są na konto beneficjenta dopiero wówczas kiedy jego wniosek zostanie sprawdzony, zweryfikowany, zatwierdzony, a także wdrożony. Istnieje jednak możliwość W niektórych przypadkach aby uzyskać środki finansowe przed całkowitą realizacją przedsięwzięcia. Wymaga to jednak ścisłego dostosowania się do wcześniej określonego harmonogramu. Dodatkowo beneficjent zobowiązany jest do tego, aby wykazywać się niezbędnymi rachunkami oraz fakturami, a także innymi zobowiązaniami finansowymi, które musiał sfinansować, aby móc zrealizować dane przedsięwzięcie. Jest to zatem stosunkowo skomplikowany proces który wymaga nie tylko czasu lecz również odpowiedniej wiedzy.

Dofinansowanie unijne inwestycji zarówno dla małych, średnich przedsiębiorstw a może być wypłacane w bardzo wysokich kwotach. Zależy to jednak od celu inwestycji, a także jego charakteru. Dofinansowanie Unijne z pomocą firmy A1 Europe może być zatem w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy.