Umowa zlecenie na czas nieokreślony

Umowa zlecenie na czas nieokreślony

15 lipca, 2019 0 przez Redakcja

Podjęcie pracy zarobkowej wiąże się często z dostosowaniem się do wielu formalnych zasad, które normują czas, warunki pracy, obowiązki i innego rodzaju zasady ustalone pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dzięki spełnieniu wielu formalności i dopilnowaniu odpowiednich dokumentów, każda ze stron akceptuje ustalone warunki i wymogi. Jednym z najważniejszych elementów dotyczących podjęcia legalnej pracy jest podpisanie umowy. Jakie umowy istnieją w polskim prawie? Na jaki okres czasu można podpisać umowę? Co ona zawiera i czego się tyczy?

Rodzaje umów dotyczących zatrudnienia

Obecnie każdy pracownik i pracodawca maja do wyboru różnego rodzaju formy zatrudnienia. Może być to zatrudnienie dotyczące danego zlecenia lub stałe przyjęcie pracownika na konkretne stanowisko. Przy podjęciu jakiegoś powierzonego zadania należy podpisać odpowiednią umowę. Wśród najbardziej popularnych są:

– umowa o pracę,

– umowa zlecenie,

– umowa o dzieło,

– umowa o zastępstwo,

– umowa agencyjna.

Każda z tych form zatrudnienia posiada charakterystyczne dla siebie zasady, przepisy i normy, które określają wiele czynników związanych z długością pracy, ilością godzin pracy, warunkami, obowiązkami czy możliwością zwolnienia i rozwiązania umowy.

Umowa zlecenie – cechy charakterystyczne

Umowa zlecenie, to dokument dotyczący zatrudnienia dotyczącego określonego zadania. Pracodawca zatrudnia zleceniobiorcę do konkretnej pracy i realizacji. Umowa ta nakłada obowiązek odprowadzania składek ZUS, jednak w odróżnieniu do umowy o pracę – nie uprawnia ona pracownika do pobierania urlopów czy świadczeń socjalnych.

Umowa zlecenie może być podpisana na różnych warunkach. Jednym ze zmiennych elementów jest długość zatrudnienia i okres funkcjonowania umowy. W obecnym prawie istnieje możliwość podpisania:

– umowy zlecenia na czas określony,

– umowy zlecenia na czas nieokreślony.

Zasady dotyczące podpisania umowy zlecenie na czas nieokreślony

Podpisanie umowy to obowiązek każdego zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dzięki jasno określonym zasadom współpracy, możliwe jest unikniecie wielu nieprzyjemnych sytuacji pomiędzy pracownikiem a właścicielem. Ponadto dokument ten określa wiele prawnych zasad i regulacji dotyczących płacenia składek czy wynagrodzenia. Umowa zlecenie na czas nieokreślony jest jedną z umów, które łączą ze sobą cechy dwóch innych formalnych dokumentów – umowy zlecenia na czas określony oraz umowy o pracę.

Umowa zlecenie na czas nieokreślony podpisywana jest na wykonywanie danego zlecenia i zadania, jednak nie objęta ramami czasowymi. Okres trwania umowy należy dokładnie zaznaczyć w formularzu umowy, w odpowiedniej rubryce. W umowie tej należy także umieścić wszystkie informacje dotyczące danych osobowych stron, zakresu obowiązków, rodzaju rozwiązania umowy czy wynagrodzenia.

Umowa zlecenie na czas nieokreślony, a rozwiązanie umowy

Umowę zlecenie na czas nieokreślony można zakończyć stosując się do wcześniej ustalonych zasad jej rozwiązania. Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić w dowolnym momencie. Decyzję o zakończeniu umowy może podjąć zarówno zleceniodawca, jak również pracownik. Zakończenie stosunku pracy nie musi być uzasadnione, a umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza, że nie stosuje się tu żadnego okresu wypowiedzenia.

Umowa ta powinna być rozwiązana w sposób pisemny, umożliwiający łatwe i nieskomplikowane zapoznanie się z jego treścią dla obu stron.

Jakie są zalety umowy zlecenie na czas nieokreślony?

Umowa zlecenie na czas nieokreślony ma wiele bardziej lub mniej oczywistych zalet, dzięki którym może być dla wielu osób bardzo atrakcyjną formą zatrudnienia. Szczególnie, jeśli dana osoba ceni sobie elastyczność i niezależność. Praca na taką umowę wiąże się z brakiem sztywnych godzin pracy, nie ma także konieczności wykonywania swoich obowiązków w jakimś określonym miejscu, na przykład biurze. Każdy może organizować sobie pracę według swoich preferencji tak, aby pracowało mu się jak najlepiej. Nie musi także radzić sobie z jakimkolwiek kierownictwem ze strony zleceniodawcy. Po otrzymaniu zlecenia wykonuje je według ram określonych w umowie, jednak żaden szef nie stoi mu nad głową. Taka forma zatrudnienia jest więc bardzo wygodna i pozwala na uniknięcie wielu stresów związanych z typową pracą na etacie. Warto zauważyć, że taka forma zatrudnienia jest korzystna nie tylko dla zleceniobiorcy, ale także dla zleceniodawcy. W końcu, jak już zostało wcześniej wspomniane, w przypadku pracowników których zatrudnienie reguluje umowa zlecenie na czas nieokreślony nie muszą ponosić wydatków związanych z ich świadczeniami socjalnymi czy urlopami. Jest do duża oszczędność finansowa dla pracodawcy, co przekłada się na lepsze wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenia. Dodatkowym bonusem jest fakt, że studenci poniżej 26 roku życia zwolnieni są ze składek na ZUS, przez co mogą zarobić jeszcze więcej.

Czy są jakieś wady takiej umowy?

Nie da się zaprzeczyć, że tradycyjna praca na etacie jest znacznie stabilniejsza, dlatego też znacznie więcej osób wybiera właśnie ją. Pracując w sposób tradycyjny wiemy, czego możemy spodziewać się za kilka miesięcy i nie musimy już myśleć nad kolejnym zleceniem. Możliwość zerwania umowy zlecenie w każdej chwili może być użyteczne, ale z drugiej strony także groźne. W końcu w każdej chwili zleceniodawca może z nas zrezygnować, tym samym pozbawiając nas dochodu, którego się spodziewaliśmy. Jest jednak możliwe zawarcie w umowie sposobnych zapisów, które to uniemożliwiają. Do tego pomarzyć możemy o urlopie czy chorobowym, a bycie zatrudnionym na podstawie takiej umowy znacznie utrudni zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki lub kredytu. Banki znacznie łaskawszym okiem patrzą na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zwłaszcza takiej na czas nieokreślony. Praca na umowę zlecenie może więc być bardzo dobrym dodatkiem do pracy na etacie, ale jako jedyne źródło dochodu niekoniecznie jest to najlepsza opcja dla każdego, chociaż oczywiście nie zawsze. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i preferencji.