Czy można zmienić kod PKD działalności?

Czy można zmienić kod PKD działalności?

26 września, 2018 0 przez Redakcja

Kody PKD

Jeśli prowadzisz firmę, oczywiste jest, że w każdym momencie może się ona zacząć rozwijać lub zrezygnujesz z pewnych usług, które dotychczas oferowałeś, bo zwyczajnie nie przynosiły oczekiwanych korzyści. Możesz wtedy wprowadzić odpowiednie zmiany, aby firma działała dalej zgodnie z prawem, ale w nieco zmienionej formie. Dodając nowe kody PKD możesz rozszerzyć zakres działalności. Możesz również zawęzić go (wykreślając kody PKD) bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu PKD wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności).

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, zarejestrowaną w CEIDG, zmieniasz kody we wniosku. Zmiana takich danych nie wiąże się z żadnymi kosztami, powinieneś jednak ją zgłosić w ciągu 7 dni.

Spółki w KRS

Nieco inaczej jest w przypadku spółek w KRS. Przedmiot działalności spółki prawa handlowego w postaci odpowiednich kodów PKD jest określony w umowie spółki i jest uwidoczniony w rejestrze spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Umowa spółki (niezależnie od formy prawnej) może zawierać więcej niż 10 kodów PKD. Ważne, żeby odzwierciedlały one bieżącą działalność spółki. Z kolei w KRS uwidacznia się maksymalnie 10 kodów – jeden określający podstawową działalność i nie więcej niż 9 określających działalność dodatkową.

W KRS możesz wpisać wyłącznie te kody PKD, które określają przedmiot działalności spółki zdefiniowany w umowie. Można zatem zmienić kody PKD w KRS bez zmiany umowy spółki, o ile umowa już przewiduje dany rodzaj działalności. Jeżeli spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności – wspólnicy najpierw muszą zmienić treść umowy spółki.

Często zdarza się, że z różnych przyczyn spółka podejmuje nową działalność lub też rezygnuje z poprzednio prowadzonej działalności. Takie zmiany wspólnicy powinni najpierw określić w umowie spółki, a następnie dokonać aktualizacji wpisu w KRS. Ważne jest, że jeśli Twoja spółka dokonuje zmiany przedmiotu działalności w stosunku do opisanego w umowie spółki, zawsze musi dojść do zmiany umowy spółki, aby wszystkie informacje były zgodne.

Sposób w jaki wprowadza się zmiany w umowach zależy od rodzaju spółki. Formularze, na których zgłasza się zmiany znajdziesz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy można zmienić kod PKD działalności?

Podsumowując – w każdej chwili możesz zmienić kod PKD. Wynika to z tego, że zakładając działalność nie jesteś w stanie przewidzieć jak będzie rozwijała się twoja firma za rok czy 5 lat. Wprowadzając jakiekolwiek istotne zmiany w firmie nie tylko możesz, ale wręcz powinieneś zmienić kod PKD.