Dotacje na biznes – jakie warunki musisz spełnić?

Dotacje na biznes – jakie warunki musisz spełnić?

29 września, 2018 0 przez Redakcja

Mój własny biznes

Coraz więcej młodych ludzi próbuje swoich sił w biznesie. Decyzja o założeniu własnej działalności wiąże się z dużą odpowiedzialnością – stajesz się właścicielem firmy, o którą musisz dbać. Musisz jednak wiedzieć, że możesz starać się o dotacje, które przynajmniej w kwestii finansowej ułatwią ci start i pomogą rozwinąć skrzydła. Pomyśl o tym jeszcze zanim zarejestrujesz swoją działalność! Poniżej przedstawiamy warunki otrzymania dotacji.

Dotacje na biznes – jakie warunki musisz spełnić?

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
  2. Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca).
  3. Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.
  4. Jeżeli starasz się o dofinansowanie, nie możesz posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  5. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  6. Starając się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie możesz mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu!
  7. Bezrobotny składający wniosek o dotację z PUP nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie.

Kiedy należy nam się pomoc finansowa

Powiatowe Urzędy Pracy posiadają również swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dlatego nie kieruj się tylko powyższymi warunkami. Jeżeli zdecydujesz się złożyć wniosek o dotacje powinieneś zapoznać się również z udostępnianymi dokumentami właściwego urzędu – tylko wtedy będziesz miał jasny obraz sytuacji i będziesz wiedział, że należysz do grona szczęśliwców, którzy mają szansę na finansową pomoc.

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu – zazwyczaj jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.