Od czego zależy poziom zaangażowania? Czy to branża ma decydujący wpływ?

Od czego zależy poziom zaangażowania? Czy to branża ma decydujący wpływ?

8 sierpnia, 2018 0 przez Redakcja

Przegląd badań na ten temat prowadzi do następujących wniosków:

Branże z największą liczbą zaangażowanych pracowników:

 • Konsulting HR i szkolenia (46%)
 • Energetyka / sektor usług użyteczności publicznej (40%)
 • Usługi prawne i biznesowe (34%)
 • Stowarzyszenia / organizacje non profit (34%)

Branże z najmniejszą liczbą zaangażowanych pracowników:

 • Uczelnie wyższe i środowisko akademickie (23%)
 • Zaawansowane technologie (23%)
 • Branża chemiczna (24%)
 • Handel detaliczny (24%)
 • Administracja państwowa (25%)

Inne badania donoszą, że liderem w zakresie zaangażowania są:

 • Firmy z sektora IT (59%)
 • Branża FMCG (54%)
 • Finanse (54%)
 • Ubezpieczenia (53%)
 • Farmacja (53%)

Zaś najniższe wskaźniki uzyskuje:

 • Branża handlowa (39%)
 • Branża produkcyjna (45%)
 • Branża bankowa (46%)

Jak utrzymać zaangażowanie?

Jest zatem widoczne, że np. w zależności od przyjętej metodologii, wnioski z badań są tylko częściowo zbieżne. Natomiast to, co łączy te badania, to czynniki warunkujące dany poziom zaangażowania.  Spośród 25 najważniejszych czynników aż 22 są bezpośrednio związane z zachowaniami przełożonego, a 10 głównych podajemy poniżej:

 1. Pracownicy rozumieją związek pomiędzy swoją pracą a strategią przedsiębiorstwa
 2. Pracownicy rozumieją znaczenie swojej pracy dla sukcesu przedsiębiorstwa
 3. Wewnętrzna komunikacja jest sprawna i skuteczna
 4. Kierownik wspiera różnorodność zadań
 5. Kierownik jest uczciwy i konsekwentny
 6. Kierownik potrafi dostosować się do zmiennych warunków
 7. Kierownik jasno przedstawia cele przedsiębiorstwa
 8. Kierownik ma umiejętności konieczne do wykonywania swojej pracy
 9. Kierownik wyznacza realistyczne oczekiwania względem wyników swoich podwładnych
 10. Kierownik wyznacza właściwe zadania właściwym osobom we właściwym czasie

 

Zastanów się zatem, co możesz zbadać i na czyich postawach pracować, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników w organizacji.

Źródła: Rita McGee, Ann Rennie „Budowanie zaangażowania pracowników”
materiały AON Hewitt