Trudny klient – jak sobie z nim poradzić

Jakie sa możliwości i warunki pracy w Niemczech?

13 maja, 2022 0 przez Redakcja

Praca w Niemczech może dać dużo satysfakcji, a także możliwość większego zarobku. W Niemczech, jak i w innych krajach na świecie, można pracować na dwa sposoby – legalnie, bądź też i nie. Zdecydowanie lepiej jest podjąć pracę legalną, ponieważ z jej tytułu przysługują nam różne świadczenia. Pracując legalnie zawsze możesz dochodzić swoich praw przed tamtejszym wymiarem. Warto jednak zaznaczyć, że praca na tamtejszym rynku zobowiązuje nas do uzyskania pozwolenia na pobyt, jak i samą pracę pracę. W tym miejscu trzeba jednak rozgraniczyć przepisy na obywateli Unii Europejskiej, jak i tych spoza niej, ponieważ wobec każdej z grup zastosowano inne przepisy.

Obywatele UE

W najbardziej komfortowej sytuacji są obywatele Unii Europejskiej, ponieważ nie potrzebują oni pozwolenia na pracę w Niemczech, o ile stosują się do tamtejszych praw i przepisów. Warunkiem pracy jest jednak posiadanie aktualnego i ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Niestety, mimo dobrze zapowiadającego się wstępu, muszą oni wystąpić o pozwolenie na pobyt, czyli nic innego jak się po prostu zameldować w lokalnym biurze meldunkowym nazywanym Einwohnnermeldeamt.

Ważną informacją jest także prawo do wynagrodzenia, ponieważ w tej kwestii jest ono różne i zależne od samego wynagrodzenia, nieruchomości, opieki społecznej, szkoleń zawodowych, warunków pracy czy nawet członkostwa w związkach zawodowych. Na szczęście prawo to nie tyczy się osób będących na utrzymaniu. Według Niemców, osoby będące na utrzymaniu osoby pracującej mają równe prawa – niezależnie od warunków pracy, jak i samego charakteru.

Przed rozpoczęciem pracy w Niemczech warto zaznajomić się z pewnymi ograniczeniami. Dotyczą one głównie sektora publicznego, choć sprawa może wyglądać inaczej w każdym landzie – np. w przypadku nauczycieli, personelu medycznego lub policji.

Obywatele spoza UE

Obywatele krajów będących poza Unią Europejską będą musieli wybrać tytuł pobytu. Z tej okazji niemieckie prawo przewidziało ich kilka, zależnie od pracy, którą chcemy wykonać. Inaczej więc są traktowane osoby bez kwalifikacji, a inaczej z odpowiednimi kwalifikacjami.
Inaczej też będzie wyglądać chęć podjęcia działalności gospodarczej – zarówno z kwalifikacjami, jak i bez nich.

Kwalifikacje

Podjęcie pracy bez stosownych kwalifikacji dla obywateli spoza UE jest raczej dość ograniczone, bowiem niemieckie prawo zasadniczo wyklucza możliwość pracy w ten sposób. Istnieją jednak pewne wyjątki, które znaleźć można w aktualnych rozporządzeniach. Czasami zawierane są pomiędzy państwami porozumienia, na mocy których osoby bez kwalifikacji mogą podjąć pracę w danym zawodzie. Podobnie ma się sprawa z obywatelami, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe. Osoby, chcące założyć własną działalność gospodarczą, będą musiały przedstawić realny plan na to, że prowadzona przez nie działalność, wpłynie pozytywie na niemiecką gospodarkę – dodatkowe zatrudnienie, inwestycje itp.

Ciekawostką jest fakt, że osoby mające wysokie kwalifikacje zawodowe nie muszą czekać tak długo na pozwolenie pobytu i pracy, jak osoby bez nich. Aby jednak dostać „ekspresowe” pozwolenie, potrzebna będzie kandydatura do konkretnej oferty pracy, jak i uzyskanie zgody Federalnej Agencji Pracy.