Kredyt, a pożyczka – podobieństwa i różnice

Kredyt, a pożyczka – podobieństwa i różnice

30 grudnia, 2018 0 przez Redakcja

Wiele osób na zmianę używa słów kredyt i pożyczka. Niestety w języku potocznym jest to tak częste, że przez to można już nie zauważać różnić. Dlatego przygotowaliśmy dla Was poradnik, dzięki któremu poznacie zarówno podobieństwa, jak i różnice między znaczeniem tych słów. Warto również dowiedzieć się, czym jest fundusz pożyczkowy, bo niewątpliwie taka wiedza jest bardzo przydatna.

Pożyczka – co warto wiedzieć?

Warto wiedzieć, że umowę pożyczki reguluje Kodeks Cywilny, zatem mają tutaj zastosowanie jego przepisy, które muszą być przestrzegane. Przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy, jednak kluczowe znaczenie ma tutaj ich kategoryzacja. Pożyczki może udzielać każdy, zarówno osoba prywatna, jak i instytucja. Warto wiedzieć, że w przypadku pożyczek przepisy nie narzucają stronom rodzaju umowy, a jeżeli kwota jest niższa niż 1000 złotych, to może to być nawet umowa ustna. W przypadku pożyczek pożyczkodawca, czyli osoba udzielająca pożyczki nie może kontrolować na co wydawane są środki, zatem analogicznie pożyczkobiorca, czyli osoba, która pożycza pieniądze nie musi podawać celu, na który zamierza je wydać. Warto jeszcze wiedzieć o jednej ważnej rzecz, która szczególnie dotyczy małych i średnich firm, właśnie one mogą uzyskać wsparcie finansowe. Są to pożyczki dla firm.

Kredyty – co warto wiedzieć?

Wszystkie umowy kredytowe, czy to dotyczące kredytów dla firm, czy osób prywatnych muszą być zgodne z ustawą o Prawie Bankowym. Duże znaczenie ma tutaj umowa. Otóż w niej zawarta jest kwota, gdyż kredyty mogą być udzielane tylko w walucie. W umowie znajduje się również termin spłaty oraz całkowite koszty. Przy tym udzielanie kredytu jest odpłatne najczęściej może być to prowizja, albo też odsetki. Tutaj również znaczenie ma cel. Zatem bank może udzielić kredytów dla firm, czy też hipotecznych. Różnią się one oprocentowaniem, ale i czasem spłaty. Bank może kontrolować jak wydawany jest kredyt. Również starając się o kredyt na firmę, trzeba dokładnie udokumentować na co mają został wydane pieniądze. Potencjalny kredytobiorca musi ponadto posiadać odpowiednie środki, czyli zdolność kredytową, co sprawia, że będzie mógł spłacić raty. Bank przeprowadza dokładną weryfikację każdego wniosku. Warto wiedzieć, że w umowie, którą konsument będzie zawierał z bankiem muszą znaleźć się informację takie jak: kwota udzielanego kredytu, oprocentowanie, zasady spłaty i termin oraz kwotę prowizji.

Kredyt, a pożyczka – jakie są między nimi różnice?

Pierwsza różnica między kredytem, a pożyczką wynika z podmiotu. Otóż kredytu udzielają banki, a pożyczki mogą udzielać też osoby prywatne. Druga różnica to fakt, że kredyty można wziąć tylko po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej, trzeba podać cele, a bank może na bieżąco sprawdzać, czy np. kredyty dla firm są wydawane zgodnie z przeznaczeniem.  W przypadku czy to pożyczki konsumenckiej, czy pożyczki dla firm takiego wymogu nie ma. Trzecie różnica wynika z umowy, w przypadku kredytów musi to być umowa pisemna w przeciwieństwie do pożyczek. Istotne znaczenie ma czwarta różnica. Otóż dotyczy ona kapitału. W przypadku kredytu kredytobiorca nie jest właścicielem kapitału, ale ma go do dyspozycji, natomiast pożyczka jest własnością pożyczkobiorcy. Różnica również jest w czasie spłaty. Np. kredyt hipoteczny możemy wziąć na 40 lat, a pożyczkę maksymalnie na 25 lat.

Jest naprawdę wiele różnic między pożyczkami, a kredytami. Czasami kredyt na firmę jest naprawdę trudno uzyskać, gdyż szczególnie w przypadku nowych przedsiębiorstw nie zawsze zdolność kredytowa jest odpowiednia. Banki bardzo często odmawiają kredytów, a jest to niemożliwe szczególnie, gdy dana osoba jest wpisana do KRD. Zdecydowanie łatwiej uzyskać pożyczkę, którą może udzielić fundusz pożyczkowy. Są to szczególnie pożyczki dla firm, dzięki temu mogą one się rozwijać. Otrzymując pożyczkę nie jest się monitorowanym przez daną instytucję finansową, co ma miejsce w przypadku kredytów. W przypadku kredytu trzeba też jasno określić, na co zamierzamy go wydać. Bank na każdym etapie może monitorować zakres prac, szczególnie dotyczy to kredytów hipotecznych. Kredyty zawsze są płatne i należy spłacać odsetki. Wszystkie informacje można znaleźć na umowie, w przeciwieństwie do pożyczki, gdzie nie jest to wymagane.