Podstawowe informacje o kontach walutowych

Podstawowe informacje o kontach walutowych

20 października, 2020 0 przez Redakcja

Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to pomiędzy kontami walutowymi a założonym i prowadzonym w polskich złotówkach rachunkiem osobistym nie ma większych różnic. Czy warto je więc założyć? Co można zyskać posiadając konto walutowe?

Jakie transakcje wykonamy z konta walutowego?

Posiadacze kont walutowych mogą z nich dokonywać:

  • wpłat i wypłat;
  • przelewy krajowe;
  • przelewy zagraniczne;
  • zakładać lokaty.

Konto walutowe umożliwia więc dokonywanie takich samych operacji, jak te, które wykonujemy z rachunku osobistego. Jedyną różnicą jest fakt, że operacje te przeprowadzane są w walucie obcej.

Zakładając konto walutowe otrzymamy od banku kartę płatniczą, którą będziemy mogli zapłacić za zakupy w sklepie, zapłacić za zakupy dokonane w sklepie internetowym oraz wypłacać gotówkę z bankomatu.

Kiedy opłaca się je założyć?

Konto walutowe mogą założyć wszystkie osoby, które rozliczają się w dowolnej walucie obcej. Jest ono bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które wprawdzie pracują w kraju, ale za swoją pracę są wynagradzane w obcej walucie.

To rozwiązanie dobre także dla osób, które pracują poza granicami Polski. Konto walutowe warto założyć przy dłuższych wyjazdach za granicę. Może ono okazać się bardzo przydatne studentom wyjeżdżającym na międzynarodowe wymiany studentów oraz tym, którzy dokonują zakupów w sklepach internetowych za granicą.

Jakie są warunki do ich założenia?

Są one bardzo różne w różnych bankach. W zależności więc od banku, w którym będziemy zakładać konto walutowe możemy zostać poproszeni o założenie rachunku osobistego, które będzie prowadzone w złotówkach. Są także banki, które stawiają dodatkowe warunki. Mogą na przykład zastrzec, że na konto w każdym miesiącu musi wpłynąć określona kwota w obcej walucie.

Różne są także opłaty pobierane przez banki związane z prowadzeniem konta walutowego. Jedne nie pobierają za to żadnych opłat, w innych opłaty są bardzo wysokie. Na to też powinniśmy zwrócić uwagę wybierając bank, w którym założymy konto, zwłaszcza jeśli dokonujemy systematycznie zakupów w sklepach internetowych za granicą.