W jaki sposób przebiega sprawa rozwodowa?

W jaki sposób przebiega sprawa rozwodowa?

12 listopada, 2020 0 przez Redakcja

Rozwód jest trudną i nieprzyjemną sytuacją w życiu człowieka, niezależnie od tego, czy jest to rozwód za porozumieniem stron, czy sprawa bardziej złożona. Jeszcze przed rozpoczęciem sprawy w sądzie warto wiedzieć, w jaki sposób będzie ona przebiegała, aby móc się odpowiednio przygotować (również mentalnie) na kolejne etapy postępowania. Poniżej wyjaśnimy krok po kroku, w jaki sposób zazwyczaj przebiega sprawa rozwodowa w sądzie.

Złożenie pozwu i poniesienie kosztów

Cały tok sprawy rozwodowej rozpoczyna się od wniesienia sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania przez jednego z małżonków. Rozpoczęcie sprawy rozwodowej nie jest bezpłatne – konieczne jest uiszczenie opłaty stałej w wysokości 600 złotych.

W przypadku, kiedy powód nie jest w stanie uiścić takiej kwoty z uwagi na trudny stan materialny, może wnieść o zwolnienie go z kosztów sądowych.

Rozprawy sądowe

Sprawa rozwodowa może się zakończyć już na jednej rozprawie, ale nie jest to koniecznością – w bardziej skomplikowanych sprawach można się spodziewać co najmniej dwóch lub więcej rozpraw. Kluczowe jest, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, a także, czy występują problemy w zakresie ustalania alimentów, podziału majątku i innych tego rodzaju kwestii.

W czasie rozpraw sąd ustali sytuację małżonków (m.in. od jak dawna nie mieszkają wspólnie i nie są w związku), a także przesłucha ich w celu ustalenia wersji obu stron. Przyjmie też materiał dowodowy, który może świadczyć o winie jednej ze stron. W razie konieczności przesłucha także świadków, na przykład przyjaciół czy rodzinę.

Jest to szczególnie istotna kwestia w przypadku, kiedy należy podjąć decyzję w sprawie opieki nad dziećmi. Warto wskazać, że sąd może zdecydować o skierowaniu stron na mediację, w celu dojścia do porozumienia nie tylko w kwestii samego rozwodu, ale też na przykład alimentów.

Ogłoszenie wyroku

Kiedy sąd zbierze wszystkie niezbędne informacje i podejmie decyzję, dojdzie do ogłoszenia wyroku. W ramach sprawy rozwodowej ustalany jest nie tylko sam formalny rozpad małżeństwa – sędzia może także zadecydować w kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z nimi, a także m.in. w kwestii alimentów.

Obie ze stron mają możliwość skorzystania w czasie toku sprawy rozwodowej z usług pełnomocnika. Doświadczony adwokat Kraków będzie pomocny szczególnie w bardziej skomplikowanych sprawach rozwodowych, gdzie dochodzi do konfliktów w zakresie opieki nad dziećmi czy winy jednej ze stron, ale również przy prostszych sprawach warto się z nim skontaktować. Choćby po to, aby oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu i nerwów, a także, aby maksymalnie przyspieszyć przebieg sprawy.