Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

5 czerwca, 2019 0 przez Redakcja

Z pojęciem agencji pracy spotkaliśmy się w naszym życiu niejednokrotnie. Czasami przez przypadek, szukając ofert zatrudnienia w internecie, pojawiła się w oknie reklama tego miejsca. Innym razem padła w trakcie rozmowy na spotkaniu ze znajomymi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że korzystałeś z ich usług osobiście. Przy tak dużej popularności tej instytucji, warto zapoznać się z nią bliżej i dowiedzieć się, czym jest w rzeczywistości i jak działa.

Agencja pracy tymczasowej to firma, która prowadzi działalność rekrutacyjną. Świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, co oznacza, że nie zatrudnia pracowników biorących udział w procesie rekrutacji bezpośrednio na potrzeby zapewnienia funkcjonowania agencji, tylko poszukuje ich dla innych pracodawców. Wybór kandydatów odbywa się poprzez dopasowanie ich profilów do  określonego zakresu kompetencji oraz kwalifikacji, wskazanych przez użytkownika agencji.

Kilka słów o pośrednictwie pracy

Korzystanie z ofert, jakie proponuje agencja pracy tymczasowej, jest w Polsce dość popularne. Daje możliwość wyjazdów zarobkowych do Niemiec i pozyskania godnych dochodów z pewnego źródła. Gwarantuje również bezpieczeństwo, które wynika z weryfikacji pracodawcy oraz ustalania konkretnych warunków bezpośrednio między nim, a przedstawicielem agencji. Ogranicza zbędną biurokrację, która w głównej mierze skupia się na jednostce, jaką jest agencja pracy. Podpisana umowa obliguje pracownika do stawienia się u określonego pracodawcy. Ten z kolei zwolniony jest z prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy odprowadzania składek ZUS. Te kwestie zabezpiecza właściwa agencja.

Specyfika działania tego typu podmiotu polega na zawieraniu umów między trzema elementami: pracownikiem, pracodawcą i agencją. Pracownik zobowiązany jest do wykonywania zleconych zadań na rzecz swojego pracodawcy (wskazanej w dokumentach firmie niemieckiej), a wypłatę otrzymuje z rąk agencji. Najnowsze przepisy wprowadzają zmiany w długości wykonywanego stosunku pracy dla jednego użytkownika (czyli pracodawcy). Nie może on być łącznie dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych trzech lat. Okres naliczany jest również dla kilku agencji. Oznacza to, że pracownikowi realizującemu zlecenie od kilku działających na rynku agencji dla tego samego pracodawcy, nalicza się łączny okres pracy. Po półtora roku musi zrezygnować z zarobkowania w jednym, stałym miejscu.

Agencja pracy jest zobowiązana względem użytkownika do znalezienia odpowiadających jego wymogom osób. Natomiast oprócz wypłaty wynagrodzenia, agencje mają obowiązek odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników tymczasowych.